Lista de vocabulario: 200 animales español-inglés (con pronunciación)

En esta lista de vocabulario presento 200 animales en español con su traducción al inglés y su pronunciación.

He incluido animales mamíferos (mammals), acuáticos (aquatic), pájaros (birds), reptiles (se escribe igual) e insectos (insects)…para que tengas donde elegir 😉

Para entender la transcripción fonética, no te pierdas este post: Los símbolos fonéticos en inglés

Al final del post tienes un enlace para poder descargarte esta lista en PDF gratuitamente.ESPAÑOLINGLÉSPRONUNCIACIÓN
AbejaBeebiː
ÁguilaEagleˈiːɡl̩
AlceMoosemuːs
AlceElkelk
AlmejasClamsklæmz
AlondraLarklɑːk
AnchoaAnchovyˈæntʃəvi
AnguilaEeliːl
AntílopeAntelopeˈæntɪləʊp
ArañaSpiderˈspaɪdə
ArdillaSquirrelˈskwɪrəl
ArenqueHerringˈherɪŋ
AtúnTunaˈtjuːnə
AvestruzOstrichˈɒstrɪtʃ
AvispaWaspwɒsp
BabosaSlugslʌɡ
BacalaoCodkɒd
BallenaWhaleweɪl
BueyOxɒks
BúfaloBuffaloˈbʌfələʊ
BúhoOwlaʊl
BuitreVultureˈvʌltʃə
BurroDonkeyˈdɒŋki
CaballaMackerelˈmækrəl
Caballito de MarSea-Horseˈsiː hɔːs
CaballoHorsehɔːs
CabraGoatɡəʊt
CacatúaCockatooˌkɒkəˈtuː
CaimánAlligatorælɪɡeɪtə
CalamarSquidskwɪd
CamaleónChameleonkəˈmiːlɪən
CamarónShrimpʃrɪmp
CamelloCamelˈkæməl
CanarioCanarykəˈneəri
CangrejoCrabkræb
CanguroKangarooˌkæŋɡəˈruː
CaracolSnailsneɪl
CastorBeaverˈbiːvə
CebraZebraˈzebrə
CerdoPigpɪɡ
CerdoHoghɒɡ
ChacalJackalˈdʒækɔːl
ChimpancéChimpanzeeˌtʃɪmpænˈziː
ChincheBedbugˈbedbʌɡ
CiempiésCentipedeˈsentɪpiːd
CiervoDeerdɪə
Ciervo machoStagstæɡ
CigarraCicadasɪˈkɑːdə
CigüeñaStorkstɔːk
CisneSwanswɒn
CobayaGuinea Pigˈɡɪni pɪɡ
CocodriloCrocodilekrɒkədaɪl
CodornizQuailkweɪl
ColibríHummingbirdˈhʌmɪŋbɜːd
ComadrejaWeaselˈwiːzl̩
CóndorCondorˈkɒndɔː
ConejoRabbitˈræbɪt
CorrecaminosRoadrunnerˈroˌdrənə
CorzoRoerəʊ
Cotorra austr.Budgieˈbʌdʒi
CucarachaCockroachˈkɒkrəʊtʃ
CucoCuckooˈkʊkuː
CuervoCrowkrəʊ
DelfínDolphinˈdɒlfɪn
DromedarioDromedaryˈdrɒmədəri
ElefanteElephantelɪfənt
ErizoHedgehogˈhedʒhɒɡ
EscarabajoBeetleˈbiːtl̩
EscorpiónScorpionˈskɔːpɪən
Estrella de MarStarfishˈstɑːfɪʃ
FaisánPheasantˈfeznt
FlamencoFlamingofləˈmɪŋɡəʊ
FocaSealsiːl
GacelaGazelleɡəˈzel
GallinaHenhen
GalloCockˈkɒk
GalloRooster  (US)ˈruːstə
GambaPrawnprɔːn
GansoGooseɡuːs
GarrapataTicktɪk
GatoCatkæt
GavilánBuzzardˈbʌzəd
GaviotaSeagullˈsiːɡʌl
GolondrinaSwallowˈswɒləʊ
GorilaGorillaɡəˈrɪlə
GorriónSparrowˈspærəʊ
GrilloCricketˈkrɪkɪt
GrullaCranekreɪn
GuepardoCheetahˈtʃiːtə
GusanoWormwɜːm
HalcónFalconˈfɔːlkən
HienaHyenahaɪˈiːnə
HipopótamoHippopotamusˌhɪpəˈpɒtəməs
HormigaAntænt
HurónFerretˈferɪt
UrracaMagpieˈmæɡpaɪ
IguanaIguanaɪˈɡwɑːnə
JabalíBoarbɔː
JaguarJaguarˈdʒæɡjʊə
JilgueroGoldfinchˈɡəʊldfɪntʃ
JirafaGiraffedʒɪˈrɑːf
KoalaKoalakəʊˈɑːlə
LagartijaLizardˈlɪzəd
LangostaLobsterˈlɒbstə
LenguadoSolesəʊl
LeónLionˈlaɪən
León MarinoSea Lionsiː ˈlaɪən
LeopardoLeopardˈlepəd
LibélulaDragonflyˈdræɡənflaɪ
LiebreHareheə
LinceLynxlɪŋks
LlamaLlamaˈlɑːmə
LoboWolfwʊlf
LombrizEarthwormˈɜːθwɜːm
LoroParrotˈpærət
LuciérnagaFireflyˈfaɪəflaɪ
MamutMammothˈmæməθ
ManatíManateeˌmænəˈtiː
MandrilBaboonbəˈbuːn
Mantis ReligiosaPraying Mantisˈpreɪɪŋ ˈmæntɪs
MapacheRacoonrəˈkuːn
MariposaButterflyˈbʌtəflaɪ
MariquitaLadybirdˈleɪdibɜːd
MarmotaGroundhogˈɡraʊndˌhɑːɡ
MedusaJellyfishˈdʒelɪfɪʃ
MejillónMusselˈmʌsl̩
MirloBlackbirdˈblækbɜːd
MofetaSkunkskʌŋk
MonoMonkeyˈmʌŋki
MorsaWalrusˈwɔːlrəs
MoscaFlyflaɪ
MulaMulemjuːl
MurciélagoBatbæt
NutriaOtterˈɒtə
OrcaKiller Whaleˈkɪlə weɪl
OrugaCaterpillarˈkætəpɪlə
OsoBearbeə
Oso HormigueroAnteaterˈæntˌiːtə
Oso Panda Panda Bearˈpændə beə
Oso PerezosoSlothsləʊθ
Oso PolarPolar Bearˈpəʊlə beə
OstraOysterˈɔɪstə
Oveja/sSheepʃiːp
PájaroBirdbɜːd
Pájaro CarpinteroWoodpeckerˈwʊdpekə
PalomaPigeonˈpɪdʒən
PanteraPantherˈpænθə
PatoDuckdʌk
PavoTurkeyˈtɜːki
Pavo RealPeacockˈpiːkɒk
PelícanoPelicanˈpelɪkən
PerdizPartridgeˈpɑːtrɪdʒ
PeriquitoParakeetˈpærəkiːt
PerroDogdɒɡ
PetirrojoRobinˈrɒbɪn
Pez EspadaSwordfishˈsɔːdfɪʃ
Pez/PescadoFishfɪʃ
PingüinoPenguinˈpeŋɡwɪn
PolillaMothmɒθ
PolloChickenˈtʃɪkɪn
PollueloChicktʃɪk
PoniPonyˈpəʊni
PotroFoalfəʊl
PuercoespínPorcupineˈpɔːkjʊpaɪn
PulgaFleafliː
PulpoOctopusˈɒktəpəs
PumaCougarˈkuːɡə
RanaFrogfrɒɡ
RataRatræt
RatónMousemaʊs
RayaRayreɪ
RenoReindeerˈreɪndɪə
RinoceronteRhinoraɪnəʊ
RuiseñorNightingaleˈnaɪtɪŋɡeɪl
SalamandraSalamanderˈsæləmændə
SalmónSalmonˈsæmən
SaltamontesGrasshopperˈɡrɑːshɒpə
SanguijuelaLeechliːtʃ
SapoToadtəʊd
SardinaSardinesɑːˈdiːn
SerpienteSnakesneɪk
TapirTapirˈteɪpə
TejónBadgerˈbædʒə
TerneroCalfkɑːf
TiburónSharkʃɑːk
TigreTigerˈtaɪɡə
TopoMoleməʊl
TordoThrushθrʌʃ
ToroBullbʊl
Tortuga de marTurtleˈtɜːtl̩
Tortuga de TierraTortoiseˈtɔːtəs
TritónNewtnjuːt
TruchaTrout               traʊt
TucánToucanˈtuːkən
VacaCowkaʊ
VíboraAdderˈædə
VisónMinkmɪŋk
YeguaMaremeə
ZorraVixenˈvɪksn
ZorroFoxfɒks

BTW (by the way: por cierto), si quieres recibir todas mis actualizaciones por email, no te olvides de suscribirte aquí abajo  😉

Foto proporcionada por Fotalia.com

×

No te pierdas mi nuevo libro: EL INGLÉS DE SILA ¡Cómpralo YA! ;-)